Publicaties

Portfolio Klassenmanagement


In deel A schets ik de beginsituatie van mij rondom het begin van de LC training Klassenmanagement en didactische flexibiliteit. Ik start met een beschrijving voor wat betreft de drie rollen die voor mij in meer en mindere mate aan de orde komen . Ik doe dat om inzicht te krijgen daarin, zodat ik mijzelf efficiënt kan ontwikkelen. Daarna volgt mijn officiële CV en de Disc gedragstest waarop ik reflecteer. Tot slot een toevoeging van materiaal van de eerste les, waarin in het kort een opsomming van mijn perceptie van een goede docent staat + een reflectie op de eerste les.
Lees verder...
Pelt, van, J.C. (2015) Portfolio Klassenmanagement, ...

Docentenstage Stockholm


Mijn docentenstage is een bijzondere stage geweest. Het is geïntegreerd geweest in een studiebezoek samen met drie collega’s van Welzijn en Onderwijs in het kader van kennis inzicht t.b.v. ontwikkeling voor het nieuwe curriculum i.v.m. het nieuwe KD voor PW. Er waren tevens twee personen mee van buiten het ROC die gelieerd zijn aan het Bouwmeesterhuis en een eigen projectbedrijf hebben in het kader van talentontwikkeling. Het studiebezoek is mede op mijn initiatief met Europese Subsidie van het Erasmus fonds gerealiseerd. Als mede organisator is mijn rol tevens geweest om het programma samen te stellen en contacten te leggen met relevante studieplekken. In totaal heeft de voorbereiding met tussenpozen circa 9 maanden tijd gevergd. De bijzonderheid van de stage heeft een aantal redenen. Het is een verdiepingsstage geweest in Stockholm en omstreken rondom het onderwerp kunsteducatie en ik heb samen met collega’s in totaal zeven instellingen bezocht voor mijn research.
Lees verder...
Pelt, van, J.C. (2014) Docentenstage Stockholm, ...

Feedback op muzikale prestaties


Het doel van deze studie is om te onderzoeken op welke manier feedback wordt gegeven en wat de inhoud is van de feedback die door muziekdocenten wordt gegeven in het muziekonderwijs. In dit beschrijvende onderzoek werd er in de context van het reguliere V.O. en in de black gospel koortraditie met betrekking tot feedbackacties van vier muziekdocenten de volgende data geanalyseerd:
1. Een steekproef van 10 minuten video observatie per muziekdocent
2. Interviews van vier muziekdocenten.
De data werden eerst per onderzoeksinstrument apart geanalyseerd en daarna werden de bevindingen van bovenstaande twee analyses met elkaar vergeleken op overeenkomsten en verschillen. Tevens werd ook de connectie tussen feedback en didactiek onderzocht. De resultaten laten zien dat er zeer veel overeenkomsten zijn in de manier waarop muziekdocenten feedback monitoren en geven.
Lees verder...
Pelt, van, J.C. (2013) Feedback op muzikale prestaties, ...

Muzikaal voorstellingsvermogen


Wat is muzikaal voorstellingsvermogen? Hoe werkt het en wat staat aan de basis van muzikaal voorstellingsvermogen? In dit literatuuronderzoek wordt beschreven welke rol en invloed mimesis en motoriek hebben op muzikaal voorstellingsvermogen. Uit wetenschappelijke artikelen van muziek pedagogische, neurologische en psychologische aard wordt de relatie van mimesis en motoriek ten aanzien van muzikaal voorstellingsvermogen onderzocht. Aan de orde komt de filosofie van Emile Jacques‐Dalcroze die lichamelijke processen koppelt aan muziek. Daarna komen publicaties van hersenonderzoeken en publicaties van het spiegelneuronen systeem aan bod waarmee een verband kan worden gelegd met in eerste instantie motoriek en vervolgens mimesis. Vervolgens vormen de artikelen van Allen (2007), Godøy (2003, 2004, 2006) en de meest recente literatuur van Cox (2011) de kern van dit literatuuronderzoek waarin respectievelijk muzikale representaties, gebaren en muzikaal begrip scherp wordt omschreven in relatie tot muzikaal voorstellingsvermogen. Tot slot is er de conclusie dat het lichaam een centrale rol speelt in muzikaal voorstellingsvermogen en de ontwikkeling daarvan.
Lees verder...
Pelt, van, J.C. (2012) Muzikaal voorstellingsvermogen, AHK Amsterdam.

Everything for the Yah-Yah


Ik was aangenaam verrast door de fijne bijdragen van Juan Carlos Lopez en Jan Kraak over ‘Mutes and Holes’ en ‘Al Grey’s Plunger Techniques’ respectievelijk te vinden in DJM 194 en DJM 195. Beide artikelen gaan over dempers en het gebruik daarvan voor de koperen blaasinstrumenten. In onderstaand schrijven zal ik beiden en andere aspecten aanhalen, verbreden en verdiepen. Er is merkwaardig genoeg maar weinig aandacht voor het onderwerp dempers. Het gebruik van dempers is een wezenlijk onderdeel van de jazzevolutie doordat het creëren van ‘nieuwe’ geluiden een belangrijke invloed heeft gehad op het totale klankidioom en natuurlijk direct op instrumentalisten zoals blazers, als ook componisten. Zonder de gebruikers van dempers en daarmee uitvinders van deze specifieke geluiden zou de Jazz een stuk minder kleurrijk zijn! Dit artikel gaat met name over Trombonisten en Trombone Mutes en zal inzoomen op de meest befaamde trombonist in de jazzgeschiedenis die dempers gebruikte; Joe Nanton (1904-1946, foto) The Master Of The Plunger.
Lees verder...
Pelt, van, J.C. (2011) Everything for the ‘Yah-Yah’, Doctor Jazz magazine 197, 25 – 32.

Informatie over Reader The Spirit of the Lewis – Ewell Quartet


In januari 2003 was ik klaar met deze reader over een studie naar het Lewis/Ewell Quartet. Ik heb de tot dan toe uitgebrachte muziek geanalyseerd. Het bevat 40 pagina’s informatie over muzikale aspecten zoals: dynamiek, akkoorden, melodie, ritme, speelwijze en nog veel meer. Sindsdien is er een CD uitgebracht als BCD – 68 met een aantal nieuwe nrs. die natuurlijk niet in deze reader vermeld staan. De reader is alleen in het Nederlands beschikbaar en kost 15 euro (excl. Verzendkosten) en is inclusief een Demo CD van het Tulane Quartet welke in de stijl speelt van het oorspronkelijke Quartet. Als je geïnteresseerd bent in deze reader stuur mij dan een bericht via de contactpagina.

Pelt, van, J. (2003) The Spirit of the Lewis – Ewell Quartet.